Současnost Jazz Clubu Slaný

Současnost Jazz Clubu Slaný

Dnes má Jazz Club Slaný charakter zapsaného spolku, jeho činnost řídí výbor v čele s prezidentem, kterým je Petr Symerský. Výbor se schází jedenkrát za měsíc a připravuje pravidelné měsíční koncerty a festival Slánské jazzové dny. Členství v klubu není vázáno pouze na Slaný, své členy má klub po celé republice. Členství na kalendářní rok stojí 200,- a k jeho výhodám patří bezplatné získávání klubového Zpravodaje, přednostní zajištění vstupenek na SJD a informovanost o akcích klubu.  

Jazzové koncerty

Pravidelné jazzové koncerty se konají jedenkrát za měsíc, s výjimkou letního období, a jsou na ně zvány především tuzemské soubory všech jazzových stylů. Jazzové večery jsou z poloviny dotované Městem Slaný a konají se v klubech Šantán Na Střelnici a Dividýlka v hotelu Hejtmanský Dvůr, výjimečně i v Městském divadle či piaristické kapli Městského muzea. I tyto koncerty mají své renomé, často na ně přijíždějí posluchači ze širokého okolí, několikrát zde byl natáčen Českou televizí i televizní jazzový klub. Ze Slaného bylo takto možno spatřit společný koncert zpěvaček Ireny Budweiserové, Vlasty Průchové a Evy Pilarové, koncert Jitky Vrbové se skupinou Fresh Uncles, skupin Jazz Unity a Antonína Gondolána. Naposledy zde byl natáčen soubor Groove Jana Kořínka v dubnu 2007. Ve spolupráci s Britskou radou v Praze se v rámci těchto večerů podařilo ve Slaném také připravit koncerty špičkových anglických saxofonistů Andyho Shepparda se svou skupinou, Johna Surmana a naposledy dua Trevora Wattse.

 
Zpravodaj jazzklubu

V roce 1980 začal Jazz Club vydávat pro své členy Zpravodaj, který informuje o chystaných akcích klubu a díky svým mimoslánským korespondentům i o jazzovém dění v celé ČR. Objevují se zde recenze koncertů, festivalů, CD, profily hudebníků, ale i všeobecné články a úvahy. Vedle jazzových nadšenců do něho přispívají i známé osobnosti českého jazzového dění, jako jsou např. Jan Beránek, Vilém Matausch, Josef Mahdal, Stanislav Novotný, Jaroslav Johanides, Miloš Kejř a další.  
 

Jazzové "polévky"

Pro všechny jazzové fanoušky jsou již několik let organizována setkání každé sobotní dopoledne v některé ze slánských restaurací. Tato setkání nemají oficiální charakter, mluví se nejenom o hudbě, ale i o společenských a osobních problémech, které přináší život. Návštěvy se neomezují jen na členy klubu, vítáni jsou všichni i mimoslánští jazzoví přátelé. Pro tato setkání se ujal název „jazzová polévka“.Tradiční sobotní dopolední jazzové polévky změnily své místo konání. Počínaje 9. říjnem se slánští jazzmani scházejí v restauraci Zlatý kapr ( U rybiček ). Všichni jsou vítáni, přespolní mají proti dřívějšímu Hamburku výhodu lepší možnosti zaparkování vozu.