Jazzová Sekce

Před blížícím se 51. ročníkem festivalu Slánské jazzové dny jsme pro Vás přichystali, ve spolupráci s  dalšími partnery, celou sérii akcí. Jejich hlavním motivem je připomenutí organizace Jazzová sekce, která sehrála v  historii našeho státu nemalou roli v  boji za svobodu. Právě letos totiž uplynulo 30 let od vyvrcholení vykonstruovaných soudních procesů s  jejími  aktivisty, kteří byli za svoji kulturní činnost komunistickým totalitním systémem tvrdě postiženi. Je třeba opět připomenout, že svoboda nebyla, není a  nikdy nebude zdarma a  je třeba ji neustále chránit.

Jazz Club Slaný s  Jazzovou sekcí v  době její aktivity spolupracoval a  tak je tato událost i pro nás jakýmsi ohlédnutím do vlastní minulosti.

Jádrem před-festivalových událostí bude výstava "Jazzová sekce 1971-1988", která bude instalována od 19. října do konce listopadu v  kavárně PROSTOR v  Masnokrámské ulici ve Slaném.

Co všechno nás čeká?

Vernisáž výstavy "Jazzová sekce 1971-1988"

čtvrtek 19. října / 19:00 / kavárna PROSTOR

Na vernisáži budou osobně přítomni i  hlavní autoři výstavy - aktivisté Jazzové Sekce Tomáš Křivánek a  Vladimír Kouřil - tehdejší tajemník Jazzové sekce.

Jazzový poslechový večer

středa 25. října / 19:00 / kavárna PROSTOR / vstupné dobrovolné

Neformální poslechový večer spojený s  prezentací špičkové audio techniky od společnosti Long Play Audio. Přijďte si poslechnout i  vaše vlastní donesené nahrávky na CD či LP. Jak budou znít na hi-end audiotechnice?

"Jazzová sekce v  souvislostech" – přednáška/setkání/diskuse

středa 1. listopadu / 19:00 / kavárna PROSTOR / vstupné dobrovolné

Přednáška historika Michala Louče a  autentická výpověď aktivistů Jazzové sekce Tomáše Křivánka a  Vladimíra Kouřila o  historii, činnosti a  významu této organizace, o  vykonstruovaných soudních procesech s  jejími členy a  represích ze strany totalitního komunistického systému, které vedly k  její likvidaci.

"Kaleidoskop Jana Rejžka" - ve spolupráci s  knihovnou Václava Štecha

středa 8 . listopadu / 19:00 / kavárna PROSTOR / vstupné 70,-

P řivítáme českého hudebního a  filmového kritika a  novináře Jana Rejžka, který obnovil svůj legendární hudební program Kaleidoskop, jenž volně navazuje na poslechové diskotéky, které uváděl za minulého režimu po celé republice.

Promítání filmu "Pára nad řekou" - ve spolupráci s  Městským kinem

středa 15. listopadu / 19:30 / Městské kino ve Slaném / vstupné 90,-

Uvedeme hudební dokumentární film o  osudech trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a  kontrabasisty Jána Jankejeho, kteří kdysi uprchli z  okupovaného Československa na západ.